Köpa bil? Här är några riktlinjer att titta närmare på!

När du landat ditt åtråvärda körkort är naturligtvis nästa steg att köpa en bil – eller kanske byta in den gamla och uppgradera till något trevligare.

Oavsett vilken situation du står inför tänkte vi i det här inlägget titta lite närmare på vad du bör tänka på när du köper bil. Både vad gäller de vanliga misstagen och avvägningar och ”kompromisser” som kan bli aktuella.

1. Få bra betalt för din gamla bil

Har du en bil sedan tidigare och vill byta in den – eller sälja den – ska du givetvis se till att du får ut maximalt värde. I detta avseende kan du inkassera många extra tusenlappar beroende på vilken bilfirma (eller privatperson) som köper din bil. Personligen tycker jag att det är enklast att byta in bilen hos samma bilhandlare som jag köper den nya. Då brukar man få bäst betalt och kunna göra en bra deal.

En bilhandlare i Skåne som tagit inbyte vid köp av bil till nya höjder är Mårtenssons-bil. Här du nämligen minst 20 000 kr i inbyte för din gamla bil, vilket får ses som ett mycket generöst bud. Speciellt med tanke på att detta är ett minimum-belopp.

2. Tänk på de löpande kostnaderna – inte bara på priset

Ett vanligt misstag när man köper en bättre begagnad bil (eller en ny också för den delen) är att man stirrar sig blind på priset för bilen – och på så vis underlåter att räkna på de löpande kostnaderna. De löpande kostnaderna består till stor del av försäkringen och bränsleförbrukningen, och kan, givetvis beroende på hur mycket du använder bilen, kosta väl så mycket som priset på hela bilen under loppet av ett par år. Med tanke att bensinpriset idag ligger någonstans mellan 13-14 kr litern, är det här en parameter som definitivt bör tas med i beräkningen.

3. Bilens ursprung och garantier

Med tanke på hur mycket den svenska bilmarknaden vuxit de senaste åren så är det inte helt ovanligt att det då och då rapporteras om konsumenter som köpt ”grisen i säcken”. Det vill säga en bil som på pappret hade en viss uppsättning egenskaper som inte alls stämde överens med verkligheten. Vanliga exempel är att bilen tidigare varit krockskadad, att någon fifflat med milräknaren, eller att det är fel motor – och liknande. Vänd dig därför i första hand till en kvalitetssäkrad bilfirma när det är dags att köpa bil. Det vill säga till ett företag som ger dig generösa garantier på ditt bilinköp och som kan stå för sin produkt.

Nollvisionen

Nollvisionen sätter fokus på vad människan klarar av i en kollision. Krockvåldet får inte vara större än vår biologiska tolerans mot dödliga eller invalidiserande skador. Med andra ord: ingen ska dö i trafiken! Krockvåldet är en funktion av kollisionshastigheten och de skyddssystem som ska reducera det innan det når människan. Nollvisionen har vidare formulerat tre grundläggande regler för hastigheter i trafiken:

 • Max 30 km/tim för blandtrafik mellan motorfordon och oskyddade trafikanter, dvs gående och cyklister.
 • Max 50 km/tim där vinkelräta sidokollisioner kan förekomma (korsningar och liknande).
 • Max 70 km/tim där möteskollisioner kan förekomma, eller andra plötsliga stopp mot hårda föremål. Ska högre hastighet tillåtas, måste sådana kollisioner elimineras genom mittbarriärer, sidoräcken eller dylikt.

noll

Dessa tumregler har lett till ändrad inriktning av trafiksäkerhetsarbetet. Exempel är mötesfria vägar, cirkulationsplatser, röjning av sidospår, fysisk fartdämpning i tätort, utveckling av olika slags skyddssystem, separata cykelbanor. Allt detta har nollvisionen som grundförutsättning. Du kan läsa mer om Nollvisionen på Trafikverket eller här på Wikipedia.

Potensmodellen = sambandet mellan fart och olyckor

För dig som ska gå riskettan så gäller en snabb och generell genomgång av olika riskmoment i trafiken. Här tänkte vi på gå igenom en mer specifik modell som på ett väldigt konkret sätt beskriver just risken med för hög hastighet i trafiken. Det är också ett relevant tankegods för dig som snart ska gå en handledarutbildning och behöver ”bevis” för att det är viktigt med hastighetsgränser.

Sambandet mellan hastighet och olyckor kan beskrivas med en så kallad potensfunktion. Denna funktioner stipulerar att den relativa förändringen i antalet olyckor eller olycksoffer är en funktion av den relativa förändringen i medelhastighet, upphöjd med en exponent.

Potensmodellen, i all sin enkelhet, är följande :

Olyckor efter/olyckor före=(hastighet efter/hastighet före) upphöjd med n (exponent).

Låt oss försöka sätta modellen i kontexten av det statliga vägnätet. Över hälften av trafiken där går fortare än fartgränserna, är 2004 visade undersökningar att vi kör fortare i cirka 57 procent av fallen. Medelfarten uppgick till 81,6 km/ tim innebärande ett genomsnittligt fartgränsöverskridande på 5,3 km/tim (utslaget på all trafik).

Kan vi minska medelfarten med det genomsnittliga fartgränsöverskridandet kommer antalet dödade gå ner med cirka 26 procent, svårt skadade med 18 procent och lindrigt skadade med 10 procent. I verkliga tal hade det inneburit att 92 människor detta år sluppit dödliga skador. Detta alltså till en ”kostnad” av 5 km/tim i minskad framkomlighet.

Bakom sambandet mellan hastighet och trafiksäkerhet ligger fysikens lagar till grund, lagar som gäller rörelseenergi och funktion, men också psykomotoriska lagar vad gäller reaktionsförmåga och reaktionstid. Eftersom dessa lagar är generella och universella, är det väldigt sannolikt att dessa lagar gäller överallt i världen.

Följ hastighetsreglerna och rädda liv

Det finns en stor säkerhetspotential i bättre efterlevnad av hastighetsreglerna. Man skulle, visar vetenskapliga undersökningar, kunna rädda 150 liv per år, eller mer, om dagens hastighetsgränser efterlevdes. Detta enligt analyser av Väg- och transportforskningsinstitutet från 2004 och 2005.

Detta är förstås inget nytt, vi har vetat det i många år: hur mycket för hög fart försämrar trafiksäkerheten! Som körkortselev eller inför handledarutbildningen och riskettan kan dylika fakta vara värda att reflektera över.

I exempelvis trafiksäkerhetsprogrammen under senare delen åttiotalet konstaterades att hälften av trafiken gick över den tillåtna, då liksom nu. Denna iakttagelse upprepades år efter år liksom också hur många människoliv som skulle sparas om man fick ner fortkörningen till tio procent.

Några påtagliga åtgärder har inte vidtagits förrän ett par år sedan då böterna för fortkörning höjdes och trafiksäkerhetskameror infördes i större skala. Men det är också upp till den enskilda bilföraren att tänka efter och förstå konsekvenserna av sitt handlande. Sänk farten – rädda liv!

Fakta:
De fördubblade fortkörningsböterna 1 oktober 2006 gav omedelbar effekt. Hastigheterna sjönk med 3 procent på europa- och riksvägnätet. Störs effekt noterades inte helt oväntat på platser med trafiksäkerhetskameror som fotograferar fortkörande bilister. Antalet fortkörningsböter minskade med en femtedel. Antalet liv som räddas av denna minskning återkommer vi till.

Om fart och fartdämpning med resultat

Fart och fartdämpning är en synnerligen viktig fråga när man ska ta körkort. En intressant studie gjordes av utvecklingen i Göteborg och Stockholm under nittiotalet och in i 2000-talet. Utvecklingen var helt olika, i Göteborg var den väldigt positiv och i Stockholm…ja, väldigt negativ. Såhär: i Stockholm dubblades antalet svåra personskador i trafiken medan de minskade i Göteborg med ungefär två tredjedelar. Så – varför denna skillnad?

Största delen kan förklara med det arbete med fartdämpning som länge pågått i Göteborg. Över 2000 fartdämpande anordningar hade byggt i Göteborg, de flesta var så kallade ”gupp” vid övergångsställen och cykelöverfarter. I Stockholm var man istället helt fokuserad på att få ”trafiken att flyta”. Vilket inte alls fungerade ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Som körkortselev, och för dig som handledare mot bakgrund avhandledarutbildningen i Stockholm, kan detta vara en bra exempel på hur viktig farten och fartkontrollen är när man kör bil.

Trafikrisk mobiltelefon

Idag finns det en stor riskfaktor som successivt ger upphov till fler och fler olyckor i trafiken: mobiltelefonen. Det är statistiskt bevisat. Sen kan man alltid diskutera vad för slags användning av mobiltelefonen det är frågan om. Vissa menar exempelvis att handfree är helt riskfritt eller andra typer av smarta mobillösningar. Men det finns egentligen bara en sak som är helt sann. Och det är följande. Att prata i mobiltelefonen när du kör bil kommer alltid att påverka din bilkörning. Eller för att förytdliga ännu mer: Det finns ingen människa i världen som kan köra bil och prata i mobil samtidigt utan att det påverkar körningen. Såvida är det av ingen betydelse om man är en nybörjare bakom ratten eller en rutinerad räv.

Exempelvis är dessa faktorer bevisade i samband med bilkörning och mobilsnack. Förare som pratat i mobil har:

 • längre bromssträcka
 • längre tid för reaktioner
 • sämre koll på vad som sker i periferin och i korsningar
 • mindre benägenhet att titta i bakspeglar och sidospeglar
 • större frekvens på kraftiga och onödiga rörelser med ratten
 • kraftigare inbromsningar
 • Mot bakgrund av detta finns det egentligen bara ett vettigt tips från oss på Bilskola stockholm vad gäller mobiler och bilkörning:
  Undvik! Stanna om du ska prata i mobil eller vänta till du kommer hem. Om du tvunget måste prata: håll samtalet kort och be att få ringa upp när du lämnar bilen.

  Ställ krav på din bilskola

  För många som ska ta körkort kan det vara svårt att uppskatta hur mycket körkortet totalt sett kommer att kosta. Och det är såklart svårt att sia om. Men det du kan göra är att tillsammans med din bilskola, dina lärare och handlare, göra en kvalificerad bedömning av kostnaden.

  Går du exempelvis på en bilskola Stockholm så brukar det vara praxis att man efter ett par genomföra körlektioner sätter sig ner tillsammans med sin lärare och gör upp en kostnadskalkyl för framtiden. Denna kalkyl kommer baseras på en uppskattning av dina färdigheter bakom ratten. Hur mycket erfarenhet av övningskörning, trafikteori och annat som har samband med din körkortsutbildning kommer givetvis att spela stor roll för hur många lektioner du kommer att behöva: och samtidigt vad totalkostnaden för alltsammans kommer att bli.

  Nu ska det påpekas att en kalkyl alltid är just bara en kalkyl och inte något som är ristat i sten. Vi människor utvecklas olika. Och skulle du göra framsteg i en snabbare takt än väntat så kommer en seriös bilskola att justera din kostnadskalkyl nedåt. Och tvärtom: om du inte utvecklas som körskolan har förväntat sig, kan det mycket väl innebära att du måste gå fler lektioner och därtill få gräva lite djupare i plånboken.

  Poängen är dock att du har rätt att ställa krav på en initial kostnadskalkyl från din bilskola Stockholm. I alla fall när de övningskört med dig några gånger och kan bedöma din nuvarande kompetensnivå.