Handledarutbildning

Allt om handledarkurs i Stockholm för privat övningskörning

Alla som ämnar handleda en elev med syfte att övningsköra privat måste enligt lag genomgå en handledarutbildning. Denna utbildning syftar helt enkelt till att förbereda dig som handledare och skapa förutsättningar för en övningskörning med kvalitet.

För dig som tänker gå en så kallad handledarutbildning i Stockholm, finns det följaktligen ett par grundläggande regler att ta hänsyn till. Här tänkte vi lista några av de viktigaste:

6 regler vid privat övningskörning

1. Den som ska övningsköra måste först och främst ha ett giltigt körkortstillstånd. Du kan läsa mer om hur du skaffar detta på den här sidan.

k-portalen

2. Du som ska agera handledare måste vara godkänd för detta uppdrag, vilket innebär att följande kriterier ska vara uppfyllda:
3. Handledaren för övningskörning måste vara minst 24 år fyllda och sedan minst 5 år tillbaka ha körkort för det fordon som övningskörningen innefattar.
4. Handledaren ska ha vana och skicklighet för det fordon som körkortet och övningskörningen innefattar.
5. Handledaren ska ha genomgått en särskild handledarutbildning tillsammans med sin körkortselev. (I gällande fall en handledarutbildning Stockholm.)
6. Enligt en regeländring av Trafikverket från 2010 så behöver inte eleven och handledaren gå handledarutbildningen samtidigt; det är med andra möjligt att genomföra sin handledarkurs i Stockholm vid två separata tillfällen. Eller samtidigt. Det är numera upp till var och en att välja.

Om du vill boka handledarutbildning i Stockholm kan du klicka här för att kolla in lediga tider. Men också läsa mer om hur kursen är upplagd steg för steg.

Privat övningskörning = ansvar!

handledarutbildning_stockholmDet är också viktigt att förstå att du som handledare är ansvarig för övningskörningen. Regelmässigt att det du som kör bilen och ansvarar för allt som händer. Som handledare har du med andra ord, minst sagt, en betydande roll.

Privat övningskörning som genomförs på ett bra sätt skapar förutsättningar för att nya bilförare ska få bra rutiner bakom ratten och adekvat träning innan de ger sig ut i trafiken; och kanske innan man påbörjar körlektionerna på en trafikskola på allvar.

Eftersträvansvärt är såklart en synergieffekt mellan duktiga lärare på trafikskolan och en, eller flera, kompetenta privata handledare.

4 punkter för bättre privat övningskörning

  • Reflektera! Som handledare kommer alla dina rutiner och ditt sätt att köra bil att snabbt absorberas av körkortseleven. Har du själv lagt dig till med ovanor och dåligt beteende i trafiken, så kan du vara säker på att din elev kommer att ta efter detta. Och tvärtom.
  • Diskutera! Att ha bra samtal med din elev är av största vikt. Försök att vara lugn i alla lägen och diskutera elevens såväl positiva som negativa sidor bakom ratten.
  • Tålamod! Som du säkert vet så tar det tid att bli en bra förare. Efter att du genomgått din handledarutbildning Stockholm får du vara beredd på åtskilliga timmar i bilen tillsammans med din elev. Alla lär sig i olika takt, alla har individuella förutsättningar för att ta körkort. Och som handledare för du vara beredd att anpassa dig därefter.
  • Öva ofta! Ju fler timmar i bilen som eleven får, desto större sannolikhet är det att eleven kommer klara av ta körkort.

privat_ovningskorning