Följ hastighetsreglerna och rädda liv

Det finns en stor säkerhetspotential i bättre efterlevnad av hastighetsreglerna. Man skulle, visar vetenskapliga undersökningar, kunna rädda 150 liv per år, eller mer, om dagens hastighetsgränser efterlevdes. Detta enligt analyser av Väg- och transportforskningsinstitutet från 2004 och 2005.

Detta är förstås inget nytt, vi har vetat det i många år: hur mycket för hög fart försämrar trafiksäkerheten! Som körkortselev eller inför handledarutbildningen och riskettan kan dylika fakta vara värda att reflektera över.

I exempelvis trafiksäkerhetsprogrammen under senare delen åttiotalet konstaterades att hälften av trafiken gick över den tillåtna, då liksom nu. Denna iakttagelse upprepades år efter år liksom också hur många människoliv som skulle sparas om man fick ner fortkörningen till tio procent.

Några påtagliga åtgärder har inte vidtagits förrän ett par år sedan då böterna för fortkörning höjdes och trafiksäkerhetskameror infördes i större skala. Men det är också upp till den enskilda bilföraren att tänka efter och förstå konsekvenserna av sitt handlande. Sänk farten – rädda liv!

Fakta:
De fördubblade fortkörningsböterna 1 oktober 2006 gav omedelbar effekt. Hastigheterna sjönk med 3 procent på europa- och riksvägnätet. Störs effekt noterades inte helt oväntat på platser med trafiksäkerhetskameror som fotograferar fortkörande bilister. Antalet fortkörningsböter minskade med en femtedel. Antalet liv som räddas av denna minskning återkommer vi till.