Om fart och fartdämpning med resultat

Fart och fartdämpning är en synnerligen viktig fråga när man ska ta körkort. En intressant studie gjordes av utvecklingen i Göteborg och Stockholm under nittiotalet och in i 2000-talet. Utvecklingen var helt olika, i Göteborg var den väldigt positiv och i Stockholm…ja, väldigt negativ. Såhär: i Stockholm dubblades antalet svåra personskador i trafiken medan de minskade i Göteborg med ungefär två tredjedelar. Så – varför denna skillnad?

Största delen kan förklara med det arbete med fartdämpning som länge pågått i Göteborg. Över 2000 fartdämpande anordningar hade byggt i Göteborg, de flesta var så kallade ”gupp” vid övergångsställen och cykelöverfarter. I Stockholm var man istället helt fokuserad på att få ”trafiken att flyta”. Vilket inte alls fungerade ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Som körkortselev, och för dig som handledare mot bakgrund avhandledarutbildningen i Stockholm, kan detta vara en bra exempel på hur viktig farten och fartkontrollen är när man kör bil.