Ställ krav på din bilskola

För många som ska ta körkort kan det vara svårt att uppskatta hur mycket körkortet totalt sett kommer att kosta. Och det är såklart svårt att sia om. Men det du kan göra är att tillsammans med din bilskola, dina lärare och handlare, göra en kvalificerad bedömning av kostnaden.

Går du exempelvis på en bilskola Stockholm så brukar det vara praxis att man efter ett par genomföra körlektioner sätter sig ner tillsammans med sin lärare och gör upp en kostnadskalkyl för framtiden. Denna kalkyl kommer baseras på en uppskattning av dina färdigheter bakom ratten. Hur mycket erfarenhet av övningskörning, trafikteori och annat som har samband med din körkortsutbildning kommer givetvis att spela stor roll för hur många lektioner du kommer att behöva: och samtidigt vad totalkostnaden för alltsammans kommer att bli.

Nu ska det påpekas att en kalkyl alltid är just bara en kalkyl och inte något som är ristat i sten. Vi människor utvecklas olika. Och skulle du göra framsteg i en snabbare takt än väntat så kommer en seriös bilskola att justera din kostnadskalkyl nedåt. Och tvärtom: om du inte utvecklas som körskolan har förväntat sig, kan det mycket väl innebära att du måste gå fler lektioner och därtill få gräva lite djupare i plånboken.

Poängen är dock att du har rätt att ställa krav på en initial kostnadskalkyl från din bilskola Stockholm. I alla fall när de övningskört med dig några gånger och kan bedöma din nuvarande kompetensnivå.